Wemos D1 Mini Pro Arduino Led Yakıp Söndürme(Blink) Örneği

Wemos D1 Mini Pro üzerindeki sabit ledi yakıp söndürmek için aşağıdaki kodu çalıştıralım

#define LED D4

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  digitalWrite(LED,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED,LOW);
  delay(1000);
}

 

Yorum ekle