[HATA ÇÖZÜMÜ] WSGI : Truncated or oversized response headers received from daemon process

Ubuntu Apache Web server üzerinde uygulama çalıştırırken eğer "500 : Internal Server Error." ve hata detayında "WSGI : Truncated or oversized response headers received from daemon process" hatası alıyorsanız,
Çözüm olarak /etc/apache2/apache2.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.

WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}


Kaynak

Yorum ekle