Caffe'de draw_net.py AttributeError: object has no attribute '_values' hatası çözümü

Caffe'de ağınızı görsel olarak aşağıdaki komut ile çizdirmek istediğinizde,

~/caffe$ python python/draw_net.py examples/net_surgery/conv.prototxt my_net.png

AttributeError: 'google.protobuf.pyext._message.RepeatedScalarConta' object has no attribute '_values' hatası ile karşılaşanlar için çözüm olarak;

caffe-master içerisinde python/caffe/draw.py python dosyasında 94,96,98,107,109,111 satırlarını aşağıdaki şekilde düzenleyiniz.

layer.convolution_param.kernel_size[0],
layer.convolution_param.stride[0] if len(layer.convolution_param.stride) > 0 else 1,
layer.convolution_param.pad[0] if len(layer.convolution_param.pad) else 0)

layer.pooling_param.kernel_size,
layer.pooling_param.stride,
layer.pooling_param.pad)

 

Değişiklik sonrası hatasız çalışacaktır.

Kaynak:
https://github.com/BVLC/caffe/issues/5375
https://github.com/BVLC/caffe/issues/3698#issuecomment-258759498

 

Yorum ekle