Stanford CS 229 - Makine Öğrenmesi ve CS 230 - Derin Öğrenme El Kitapları Artık Türkçe

Yapay zeka çağında dünyanın gerisinde kalmamak ve üreten Türkiye olmak için profesyonelleri, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getiren gönüllülerden oluşan Deep Learning Türkiye Türkiye Topluluğumuz, özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında Türkçe kaynak eksikliğini gidermek adına yoğun çaba sarf ediyor.
Bu düşünceyle ilk faliyetlerimizden birisi olarak Türkçe Yapay Zeka Kaynakları'nı bir araya topladık.
Bir yılı aşkın süredir her hafta düzenli olarak Türkçe Blog Yazıları üretmeye devam ediyoruz.
5-6 Ekim 2018 tarihinde 1500'ün üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz DeepCon'18 Yapay Zeka Konferansı'nın tüm konuşmacı sunum dosyaları ve atölye kaynakları kodlarını Github reposu altında topladık ve herkesin erişimine açtık. Aynı zamanda konferansın videoları Youtube kanalımızda yayınlanmaya devam ediyor.
Online eğitim olan Coursera deeplearning.ai derin öğrenme ve yapay zeka kursunun Türkçe altyazının büyük çoğunluğu topluluk üyelerinin katkılarıyla çevrildi.

Stanford CS 229 - Makine Öğrenmesi ve CS 230 - Derin Öğrenme El Kitapları Artık Türkçe

En kaliteli ve öğrenmeyi hızlandıracak Stanford CS 229 - Machine Learning ve CS 230 - Deep Learning ders içeriklerinden oluşturulmuş harika el kitaplarını Başak Buluz ve M.Ayyüce Kızrak ile birlikte Türkçe'ye çevirdik.
Bugün itibariyle de web sitesinde yayınlandı.
Bu kaynakların bu yıl ikincisini başlattığımız Yapay Zeka Eğitim ve Uygulama Programı'na katılanlara faydalı olacağına inanıyoruz.


Aşağıdaki linklerden tüm el kitaplarına Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.

CS 229:

CS 230:

 

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."
Mustafa Kemal Atatürk

Python Web Sitesini Docker ile Dağıtma

Docker nedir, ne değildir? Gökhan Şengün'ün tüm detaylarıyla anlatılan çok güzel bir blog yazı serisi var. Buradan inceleyebilirsiniz.
Bu yazıda kendi python uygulamamızı nasıl docker image haline getiririz ve başka bir makinede kullanmak üzere docker hub'a nasıl yükleriz sorularının cevaplarını adım adım göreceğiz.

Python Web Sitenizi Oluşturun

Her zamanki gibi python web uygulaması için Flask framework'ünden yararlanacağız.

Dosya oluşturun

İlk önce komut satırından uygulamanız için yeni bir dizin oluşturun, sonra dizine geçin:

mkdir my_test_flaskapp
cd my_test_flaskapp

Ardından iki dosya oluşturun: main.py ve requirements.txt

Python Kodu Ekleyin

En sevdiğiniz düzenleyicide main.py dosyasını açın ve aşağıdaki kodu yapıştırın:

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def main():
  return "Hello Docker Image Web App!"

if __name__ == "__main__":
  app.run(host='0.0.0.0')

Bu, basit bir merhaba dünya mesajı görüntüleyen basit bir web uygulaması oluşturur. Flask ile web uygulaması geliştirme ile ilgili daha detaylı bilgi için resmi sitesini inceleyebilirsiniz.

NOT: app.run (), 0.0.0.0 değerinde host denilen bir argüman alır. Docker ile çalışmak için bu önemlidir. Bu stackoverflow yanıtında bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Gereksinimlerinizi ekleyin

requirements.txt dosyasını açın ve aşağıdakileri ekleyin:

Flask

Bu, Flask Kütüphanesini kurmak için pip tarafından kullanılacaktır.

Sitenizi çalıştırın

Son olarak, aşağıdakileri bir komut satırında çalıştırarak sitenizin çalıştığından emin olabilirsiniz:

pip3 install -r requirements.txt
python3 main.py

Web tarayıcınızdan localhost:5000'e giderseniz, yeni web sitenizi görürsünüz. Şuanda basit bir Flask uygulamasını oluşturmuş oldunuz.

Docker dosyası ekleyin

Uygulamanızı Docker kullanarak dağıtmaya hazır hale getirmenin ilk adımı bir Dockerfile eklemektir.

Python Uygulamanızın kök dizininde Dockerfile adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdakileri ekleyin:

FROM python:alpine

LABEL Name=my_test_flaskapp Version=0.0.1
EXPOSE 5000

WORKDIR /app
ADD . /app

# Using pip:
RUN python3 -m pip install -r requirements.txt
CMD ["python3", "/app/main.py"]

Bu Dockerfile, resmi Python alpine image'ını kullanır. Docker dosyası daha sonra bir klasör kodu oluşturur ve tüm dosyaları geçerli dizinden docker image'ına kopyalar. Daha sonra, gereksinimler dosyasındaki tüm kütüphane bağımlılıklarını yükleyen pip çalıştırır (bu örnekte sadece Flask). Bağlantı noktasını açar ve sonunda web sitesini başlatan komutu çalıştırır.

Yukarıdaki Dockerfile, 5000 portunu erişimi açar ve flask uygulamamızı başlatan python /app/main.py komutunu çağırır.

Docker İmajınızı oluşturun

Uygulamanızı dağıtıma hazır hale getirmek için, Dockerfile oluşturmanızdan docker image'ınızı build işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Dockerfile oluşturduğunuz klasördeki komut isteminden aşağıdakini çalıştırın:

docker build -f Dockerfile -t testflaskapp:latest .

Bu build işlemi, Python alpine image'ı eğer local'de değilse indirir ve Dockerfile'ınızdaki işlemleri gerçekleştirir (dosya oluşturma / pip install / vs.) ve yeni docker image'ını testflaskapp olarak etiketler.

Yeni docker image'ını gerçekten çalıştırmak ve test etmek için, yeni oluşturulan image'ı docker kullanarak çalıştırın.

docker run -p 5000:5000 --rm testflaskapp

Aşağıdakine benzer şekilde çıktı almalısınız.

Şimdi localhost: 5000'e gidebilirsiniz ve Flask Uygulamanızın bir docker container içinde çalıştığını görmelisiniz.

Docker Image'ınızı Yayınlayın

Docker Hub'da yayınlamak için bir hesap oluşturun.

Docker image'ı yayınlamadan önce, "docker images" komutunu çalıştırarak ve testflaskapp container'ının image id'sini bulun:

Daha sonra, mevcut docker image'ı Docker Hub kullanıcı adınız ve image id'niz ile etiketleyin.
Not: Aşağıdaki komutta kendi image id ve docker hub kullanıcı adınız ile değiştirin.

docker tag 4ff3582fc461 yavuzkomecoglu/testflaskapp

Şimdi docker image'ınızı etiketlediğinize göre Docker Hub'da oturum açmanız ve resmi docker hub'a push işlemini gerçekleştirmeniz gerekir:

docker login #follow prompts for login
docker push yavuzkomecoglu/testflaskapp

Ve artık docker image'ı docker hub deponuzda görmelisiniz:

 

Uzak Depodaki Image’ı Çekip Çalıştırın

Şu andan itibaren "docker run" komutunu kullanabilir ve bu komut ile beraber uygulamanızı istediğiniz makinede çalıştırabilirsiniz:

docker run -p 5000:5000 yavuzkomecoglu/testflaskapp

Eğer image lokalinizdeki makinede mevcut değilse, Docker bunu depodan indirerek çalıştırır.

 

Apache Web Sunucusunda Python Flask Web Uygulaması Nasıl Çalıştırılır

Merhaba,
Daha önce "Derin Öğrenme Modellerini Kullanan Bir Web Uygulamasının Geliştirilmesi" yazımda Python Flask web uygulamasının oluşturulmasını anlatmıştım.

Bu yazıda, Python Flask web uygulamasını Apache Web sunucusunda nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz.

mod_wsgi'yi Yükle ve Etkinleştir

WSGI (Web Server Gateway Interface / Web Sunucu Ağ Geçidi Arayüzü), web sunucuları ile python için web uygulamaları arasında bir arabirimdir.

mod_wsgi, Apache'nin Flask uygulamalarına hizmet etmesini sağlayan bir Apache HTTP sunucu modülüdür.

mod_wsgi'yi yüklemek için aşağıdaki komutu kullanmamız gerekiyor:

$ sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi python-dev

mod_wsgi'yi etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

$ sudo a2enmod wsgi

Dosyalar

Şimdi Flask ortamımızı kurmaya hazırız.

cd /var/www/

Flask ortam dizinimizi oluşturalım.

mkdir FlaskApp

Yeni oluşturduğumuz dizine gidelim.

cd FlaskApp

Şimdi asıl uygulama dizinini oluşturalım.

mkdir helloworldapp

Şimdi yeni oluşturduğumuz uygulama dizinimizin içerisine gidelim.

cd helloworldapp/

Uygulama klasörü altına static dosyalar ve html sayfalar için iki klasör daha oluşturalım.

mkdir static

mkdir templates

Örnek bir uygulama için Flask Uygulamasının ana dosyasını oluşturalım.

nano __init__.py
__init__.py dosyasını aşağıdaki şekilde oluşturalım.
#! /bin/usr/python

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
  return "Flask Uygulamasina Hosgeldiniz!"

if __name__ == "__main__":
  app.run()

Virtualenv

VirtualEnv, projelerinizde gerekli olan paketleri sistemden bağımsız bir şekilde kurup, kullanmanızı sağlayacak sanal ortam sağlar.

virtualenv'i kuralım ve aktif edelim.

$ sudo virtualenv venv 
$ source venv/bin/activate 
(venv)$ 

Flask Kurulumu

Install Flask:

(venv)$ sudo pip install Flask

Sunucu Çalıştır

Uygulamamızı çalıştırıp herşeyin yolunda gittiğinden emin olalım

(venv)$ sudo python __init__.py 

Tarayıcımızdan localhost:5000/ adresine girdiğimizde "Flask Uygulamasina Hoşgeldiniz" yazısını göreceğiz.

Apache kurulumu - WSGI

Şimdi, WSGI üzerinden Apache'yi kullanarak sayfayı sunmak istiyoruz.

Apache yapılandırma dosyasını düzenleyelim.

nano /etc/apache2/sites-available/flaskhelloworldsite.com.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.flaskhelloworldsite.com
  ServerAdmin webmaster@flaskhelloworldsite.com
  ServerAlias flaskhelloworldsite.com

  WSGIDaemonProcess helloworldapp user=www-data group=www-data threads=5
  WSGIProcessGroup helloworldapp
  WSGIScriptAlias / /var/www/FlaskApp/helloworldapp/helloworldapp.wsgi
  Alias /static /var/www/FlaskApp/helloworldapp/static
  <Directory /var/www/FlaskApp/helloworldapp/static>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
  ErrorLog /var/www/flaskhelloworldsite.com/logs/error.log
  CustomLog /var/www/flaskhelloworldsite.com/logs/access.log combined
</VirtualHost>Suncuyu etkinleştirelim.

$ sudo a2ensite flaskhelloworldsite.com.conf
$ service apache2 reload

WSGI dosyasını düzenleyelim

nano /var/www/FlaskApp/helloworldapp/helloworldapp.wsgi
#!/usr/bin/python 
import sys 
sys.path.insert(0,"/var/www/FlaskApp/")
from helloworldapp import app as application


/etc/hosts dosyasını düzenleyelim

sudo nano /etc/hosts

Aşağıdaki satırı /etc/hosts dosyasına ekleyelim:

127.0.0.1 flaskhelloworldsite.com

Ayrıca, /var/www/flaskhelloworldsite.com/logs dizinini de oluşturmamız gerekiyor:

$ sudo mkdir -p /var/www/flaskhelloworldsite.com/logs

Yetkilendirmesini yapalım

$ sudo chown -R www-data:www-data flaskhelloworldsite.com

Apache Server'ı yeniden başlatalım

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Artık tarayıcımızdan alan adını flaskhelloworldsite.com adresini kontrol edebiliriz.

Not: Web uygulamanıza yaptığınız her bir .py dosyası değişikliği, service apache2 restart bu komutu çalıştırmanız gerekir.

Kaynaklar:

 

Yapay Zeka Konferansı (DeepCon'18) 5-6 Ekim’de Ankara’da

5-6 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin en büyük yapay zeka topluluğu Deep Learning Türkiye tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve HAVELSAN iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan DeepCon'18 Yapay Zeka Konferansı ile bu alanda çalışmakta olan akademi, özel sektör ve kamu aktörlerinin bir araya getirilmesi, yenilikçi ve ilgi çekici fikirlerin ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ev sahipliği yaptığı DeepCon’18 etkinliğinin ilk gününde, alanında uzman isimlerin panel oturumlarına ve sunumlarına, ikinci gününde ise uygulamalı atölye çalışmalarına yer verilecektir.

Etkinlikte, finanstan savunmaya, sağlıktan bankacılığa kadar farklı pek çok sektörde yapay zekanın son teknolojideki gelişmeleri detaylıca incelenecek ve tartışılacaktır.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Konferans programı ve detaylı bilgi için http://deepcon.deeplearningturkiye.com/

Sponsorluk: deepcon2018@gmail.com